Presentació del PAM 2020-2023 de Sant Salvador de Guardiola

Quan ens vàrem presentar a l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola com a candidatura portàvem un programa electoral del qual volíem acomplir el màxim de punts possibles, ja que era la nostra proposta de canvi per al municipi. Amb aquesta visió de canvi en les polítiques municipals del poble des de la transversalitat i l’obertura de l’administració al municipi vam demanar un recurs tècnic a la Diputació de Barcelona per tal de poder treballar en les línies d’actuació i definir els projectes en un únic document públic per a tots els veïns i veïnes del municipi.

El resultat d’aquest treball és el PAM (Pla d’Acció Municipal o Pla de Mandat), un document que recull totes les propostes d’actuació pel mandat actual i que es podrà visualitzar virtualment, podent canviar, modificar o transformar aquells projectes que així es decideixi a través de la participació ciutadana. En aquest espai virtual podrem anar posant totes les propostes i projectes que tenim i en quin punt es troben d'execució. A nosaltres, com a Ajuntament, ens permetrà saber on estem i on volem arribar al final de la legislatura i, alhora, també serà un document de consulta per la ciutadania, en el qual podreu consultar què s'ha fet, què s'està fent i què queda per fer.

Desitgem que ens sigui un document d’utilitat i transparència

Georgina Mercadal Viñals,

Alcaldessa de Sant Salvador de Guardiola

Ves al seguiment del PAM 2020-2023